' RENE TOMINGAS FIE
RENE TOMINGAS FIE
  TÖÖ     SISUKORD  
Soojustehnika
  Tööstusautomaatika
  SpecView SCADA
  Soojustehnika
  Konsultatsioonid
  Teostatud tööd
  Kliendid ja koostööpartnerid
  Hinnakiri
  Kontakt

Seadistan keskkütte- ja aurukatlamajade automaatikat, õli-, gaasi- ja pelletipõleteid.
Teostan põletite põlemisprotsessi optimeerimist vastavalt suitsugaaside analüüsile. Rikkepõhjuste diagnoosimine, eksperthinnangud.

Oman pikaajalist praktilist kogemust erinevate valmistajatehaste põletite seadistamises (Oilon, Bentone, Weishaupt, Petro jpt.)

 

© Rene Tomingas 2000-2012