MINU POOLT 2019 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- Hüdroelektrijaama juhtimiskilbi montaaž (Unitronics Vision 1040), tellija Koprapere OÜ jaan.2019
- Ülemiste kaubanduskeskuse katlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine, programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10), tellija Adven Eesti AS veebr.2019
- Liiva segamissõlme jõu- ja automaatikakilp, juhtimisautomaatika programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10), tellija Apeco Group OÜ mai 2019
- Filterseadme juhtimiskontrolleri vahetus ja programmeerimine (Unitronics Unistream 7), tellija Ebavere Graanul OÜ mai 2019
- Balbiino AS külmakompressorjaama laienduse juhtimisautomaatika (Unitronics Vision V1040), tellija Kryos AS mai 2019
- Ülemiste kaubanduskeskuse külmamasinate juhtimisautomaatika sidumine Adven Eesti AS SCADA süsteemiga (Unitronics Unistream 10), tellija Adven Eesti AS juuni 2019
- Kemikaalimahutite jälgimise SCADA süsteemi tarne (SpecView), tellija Krimelte OÜ juuni 2019
- Kaberla küla veetöötlusjaama automaatikakilp, programmeerimine, visualiseerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 7), tellija Kuusalu Soojus OÜ juuni 2019
- Saue linna gaasikatlamaja juhtimiskontrolleri vahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10), tellija Efipa OÜ juuni 2019
- Haabneeme asula katlamajade sidumine Adven Eesti AS SCADA süsteemiga (SpecView), tellija ICP Solutions OÜ juuni 2019
- Viru-Nigula asula biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream 10), tellija Adven Eesti AS juuli 2019
- Estofish tehase kondensaadisõlme juhtimiskontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream 7), tellija Napal Automaatika OÜ sept.2019
- Wendre katlamaja juhtimiskontrolleri vahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10), tellija Adven Eesti AS sept.2019
- Ahja asula katlamaja juhtimiskontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream 7), tellija Põlva Soojus AS okt.2019
- Saue linna biokütusel katlamaja juhtimiskontrolleri programmeerimine, visualiseerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10), tellija Efipa OÜ okt.2019
- Utilitas konteinerkatlamaja juhtimiskontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream 7), tellija Napal Automaatika OÜ nov.2019
- Kolga asula reoveepuhastusjaama automaatika laiendus, tellija Kuusalu Soojus OÜ nov.2019
- Püssi linna biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine, visualiseerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10), tellija ITM Electric OÜ nov.2019