MINU POOLT 2012 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- Soojasõlme juhtimisautomaatika ja SCADA süsteemiga sidumine (Honeywell UMC800), tellija Valio Eesti AS jaan. 2012

- Reoveepuhasti (annuspuhasti) modelleerimis- ja katseseadme täismahus juhtimisautomaatika (kontrolleri Unitronics V1040 baasil), tellija TÜ Keemia Instituut, projekteeritud Aqua Consult OÜ poolt.
Projekti eesmärgiks oli täismahulise ja täisfunktsionaalse reovee puhastusseadme protsesside modelleerimiseks väiksemas mastaabis. Seadet kasutatakse Tallinna reoveepuhastusjaamas Paljassaares protsesside modelleerimiseks ja optimeerimiseks.

veeb. 2012
- Aravete elektri ja soojuse koostootmisjaama elektri- ja automaatikapaigaldis, tellija Tamult AS märts-juuli 2012
- Aravete elektri ja soojuse koostootmisjaama biogaasi ettevalmistussõlme juhtimisautomaatika (Unitronics V570), tellija Aravete Biogaas OÜ aug. 2012
- Reoveepuhasti modelleerimis- ja katseseadme juhtimisautomaatika (Unitronics V570, tellija Oktaaria OÜ, projekteeritud Aqua Consult OÜ poolt. apr. 2012
- Joogiveepumplate SCADA süsteem (SpecView), tellija Kuusalu Soojus OÜ dets. 2012