MINU POOLT 2016 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- Külmhoone külmatootmise seadmete juhtimisautomaatika süsteemi projekteerimine ja rajamine (Unitronics V1040 ja 2x Unitronics V570), tellija Kryos AS jaan. 2016

- Külmhoone juhtimisautomaatika süsteemi projekteerimine ja rajamine (Unitronics V1040), tellija Kryos AS

aprill 2016
- Katlamaja hakkelao juhtimsautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V350), tellija Viru-Nigula Saeveski AS mai 2016
- Külmatootmise seadmete juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V1040), tellija Kryos AS juuni 2016
- Hüdroelektrijaama juhimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V1040 , tellija Koprapere OÜ juuli 2016
- Tondi tn. gaasikatlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Adven Eesti AS aug. 2016
- Haraka tn. gaasikatlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V570), tellija Adven Eesti AS aug. 2016
- Reoveepuhasti juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics Unistream10), tellija Valio Eesti AS sept. 2016
- Tallinna Vesi AS joogivee osonaatorite õhu jahutusseadmete automaatika rekonstrueerimine (2x Unitronics - Unistream7), tellija Kryos AS nov/dets 2016