MINU POOLT 2017 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- Adven Eesti AS Laagri asula biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija ITM Electric OÜ märts/apr. 2017

- Adven Eesti AS Laagri asula gaasikatlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija ITM Electric OÜ

märts 2017
- Adven Eesti AS Loo asula gaasikatlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V1040), tellija Entronik OÜ märts 2017
- Adven Eesti AS Loo asula biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics V1040), tellija Entronik OÜ apr. 2017
- Soojasõlme juhtimisautomaatika rekonstrueerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Valio Eesti AS mai 2017
- Kääriku asula reoveepuhasti automaatikakilp, programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream 10), tellija Aqua Consult OÜ juuni 2017
- Kolga asula reoveepuhasti juhtimiskontrolleri vahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 7, SpecView), tellija Kuusalu Soojus OÜ juuli 2017
- Mobiilse gaasitankuri juhtimiskontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream 7), tellija Gaznet OÜ juuli 2017
- Aurukatlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Valio Eesti AS aug. 2017
- Biokütusel katla juhtimiskontrolleri vahetus ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Kuusalu Soojus AS sept.2017
- Kuusalu asula biokütusel katlamaja kontrollerivahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10, SpecView), tellija Kuusalu Soojus OÜ sept 2017
- Viinistu asula veetöötlusjaama kontrollerivahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 7, SpecView), tellija Aquatehnika OÜ nov.2017
- Pärispea asula veetöötlusjaama kontrollerivahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 7, SpecView), tellija Aquatehnika OÜ nov.2017
- Salmistu asula veetöötlusjaama automaatika laiendus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Vision V570, SpecView), tellija Aquatehnika OÜ dets.2017
- Paide keskkatlamaja juhtimiskontrolleri vahetus, programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10, SpecView), tellija Napal AS dets.2017
- Adavere asula biokütusel katlamaja kontrolleri programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream 10, SpecView), tellija ITM Electric OÜ dets.2017