MINU POOLT 2022 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- Adven Eesti AS Põltsamaa linna biokütusel katlamaja juhtimiskontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10, SpecView), tellija ITM Electric OÜ jaan.2022
- IKEA kaubakeskus katlamaja juhtimiskontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10, SpecView), tellija Efipa OÜ jaan.2022
- Enefit Green AS Paide keskkatlamaja veetöötluse juhtimiskilp, programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10, SpecView), tellija Napal Service OÜ veebr.2022
- Kuusalu Soojus OÜ Leegiranna veetöötlusjaama automaatikakilp, programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10, SpecView), tellija Aquatehnika OÜ veebr.2022
- Purtse hüdroelektrijaama tootmisseadme kilbi montaaž, kontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Vision1040), tellija Koprapere OÜ märts2022
- Eastman Specialties OÜ katlamaja kontrolleri programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream10), tellija Napal Service OÜ apr.2022
- Ericsson tehase testkambrite jahutusseadmete automaatikakilp, tellija Kryos AS mai 2022
- Taltech ehituslabori testkambri juhtimisautomatika ja SCADA süsteem (Unitronics Unistream 10, SpecView), tellija Scawen Production OÜ sept.2022