' RENE TOMINGAS FIE
RENE TOMINGAS FIE
  TÖÖ     SISUKORD  
Konsultatsioonid
  Tööstusautomaatika
  SpecView SCADA
  Soojustehnika
  Konsultatsioonid
  Teostatud tööd
  Kliendid ja koostööpartnerid
  Hinnakiri
  Kontakt

Annan konsultatsioone automaatika- ja juhtimissüsteemide ning katlamajade rajamiseks, seadmete valikuks ning  nende õigeks ekspluatatsiooniks. Teostan veadiagnoosimist ning annan nõu vigade ja rikete vältimiseks.

© Rene Tomingas 2000-2012