' RENE TOMINGAS FIE
RENE TOMINGAS FIE
  TÖÖ     SISUKORD  
2017
  Tööstusautomaatika
  SpecView SCADA
  Soojustehnika
  Konsultatsioonid
  Teostatud tööd
       2017     
       2016     
       2015     
       2014     
       2013     
       2012     
       2011     
       2010     
       2009     
       2008     
       2005-2007     
  Kliendid ja koostööpartnerid
  Hinnakiri
  Kontakt

    MINU POOLT 2017 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

Adven Eesti AS Laagri asula biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija ITM Electric OÜ märts/apr. 2017

Adven Eesti AS Laagri asula gaasikatlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija ITM Electric OÜ

märts 2017
Adven Eesti AS Loo asula gaasikatlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine (Unitronics V1040), tellija Entronik OÜ märts 2017
Adven Eesti AS Loo asula biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics V1040), tellija Entronik OÜ apr. 2017
Soojasõlme juhtimisautomaatika rekonstrueerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Valio Eesti AS mai 2017
Aurukatlamaja juhtimisautomaatika rekonstrueerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Valio Eesti AS aug. 2017
Biokütusel katla juhtimiskontrolleri vahetus ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Kuusalu Soojus AS sept.2017
   
 

© Rene Tomingas 2000-2012